آسانسور
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


آدرس ایمیل :

topasansor@gmail.com


شماره تماس :

1326 155 0911
1326 640 0911

1111 223 0151
8888 223 0151

مدیر وبلاگ : افشین پوررضا
نویسندگاننمایش در ابعاد بزرگ تر
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 15 اردیبهشت 1392

سیستم نجات اضطراری در آسانسور چیست؟

آیا تاکنون در هنگام قطع برق در آسانسور گیر کرده اید؟؟
همانطور که می دانید روش سنتی و متداول امروزی برای به حرکت در آوردن کابین در هنگام قطع برق،باز کردن ترمز مکانیکی آسانسور توسط اهرم و گرداندن چرخ دستی (hand wheel) با رعایت احتیاط های لازم است. اما در قرن بیست و یکم که تکنولوژی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده،بهتر نیست که به جای دست و پنجه نرم کردن با اهرم و گرداندن چرخ دستی، از تکنولوژی بهره گرفت؟
سیستم های نجات اضطراری طوری طراحی شده اند که قطع برق را تشخیص داده و با پخش پیغام هایی موجب آرامش گردیده و با رعایت نکات ایمنی،آسانسور را به حرکت در می آورد و به راستای طبقه رسانده و درب را باز می کند تا افراد از داخل کابین آزاد شوند.
این سیستم در کنار تابلو فرمان هنگام قطع برق،کنترل موتور و ترمز مکانیکی و درب آسانسور را در دست گرفته و فرامین لازم را صادر می نماید.
بعد از قرارگیری و نصب این سیستم در آسانسور به کمک تغذیه باطری ولتاژ مدار ایمنی تامین شده و پس از اطمینان از بسته بودن درب کابین فرمان باز شدن ترمز را صادر و تغذیه ی لازم را برای حرکت موتور با سرعت کند تولید می نماید.در این مرحله برای مدت زمان کوتاهی هر دو جهت حرکت تست می گردد و جهتی را که جریان کمتری نیاز داردانتخاب نموده و به حرکت ادامه می دهدتا به راستای طبقه برسد.با فعال شدن سنسور توقف،فرمان بسته شدن ترمز صادر می گردد و بعد از توقف کامل فرمان های لازم جهت باز شدن درب کابین منتقل می شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392

محاسبه توان موتور آسانسور به صورت دقیق

سرعت آسانسور به جز در زمان استارت اولیه و توقف مقدار ثابتی می باشد. در این حالتِ تعادل، توان مورد نیاز آسانسور هنگامی است که نیروی وارد بر سیستم حداکثر مقدار را دارد. این توان را توان اسمی موتور می نامند. در حالت کلی رابطه توان به صورت حاصلضرب نیرو در سرعت بیان می گردد:

توان محاسبه شده از رابطه فوق، توان ایده آل می باشد و با شرایط واقعی مانند وجود نیروهای اصطکاک، موقعیت موتورخانه، نحوه سیم بکسل بندی، پیچش های مضاعف، تعداد فلکه های هرزگرد و موارد دیگر، توان مورد نیاز سیستم از توان ایده آل بیشتر می گردد. توان الکتروموتور نیرو محرکه آسانسور برای بیشترین مقدار بار به حساب می آید و در محاسبات، کابین آسانسور را در پایین ترین توقف ساختمان در نظر می گیرند. در این حالت با انتخاب ضریب تعادل ۵۰% در محاسبه وزنه تعادل، جرم وزنه تعادل معادل مجموع جرم کابین و نصف ظرفیت افراد داخل کابین محاسبه می شود و به دلیل وجود همین وزنه تعادل در آسانسور، توان مورد نیاز نیرو محرکه آسانسور به شدت کاهش می یابد.
بنابراین می توان گفت نیرویی که به موتور آسانسور وارد می شود ناشی از جرم نصف ظرفیت کابین به علاوه جرم تراول کابل و سیم بکسل ها می باشد .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392


۱- کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت، هدایت شوند .

۲- توان و استحکام ریل ها، متعلقات و اتصالات آنها باید جهت تحمل نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت) و همچنین انحناء و پیچشهای ناشی از بار نامتعادل داخل کابین، کافی باشد .

۳- ریل های راهنما باید به گونه ای به براکت ها و سازه ساختمانها محکم شوند که اثرات نامطلوب ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن، به صورت خودکار یا با تنظیم ساده ای قابل جبران باشد.

۴- جوشکاری ریل ها به همدیگر یا به براکت ها و ساختمان ممنوع می باشد .

۵- وزنه های تعادل داخل قاب مربوطه بایستی به طریقی مهار شده باشند که در اثر ضربات احتمالی شکسته نشده و از قاب خارج نشوند. به قاب وزنه باید حفاظ یا حفاظ هایی فلزی نصب شوند تا در صورت شکستن کفشک های وزنه، قاب از ریل وزنه خارج نشوند.

.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی که شامل ترمز ایمنی، گاورنر، ضربه گیر و غیره می باشد:

۱- سیم بکسلهای متصل به کابین و وزنه تعادل می بایستی حتما از جنس فولاد، حداقل ۲ رشته با حداقل قطر ۸ میلی متر باشند و مخصوص آسانسور ساخته شده باشند.

۲- ضریب ایمنی سیم بکسلها در صورتی که تعداد سیم بکسلها ۳ رشته یا بیشتر باشند حداقل ۱۳ ودر صورتیکه ۲ رشته باشد حداقل ۱۶ می باشد.

۳- حداقل نسبت بین قطر فلکه ها به قطر سیم بکسل ۴۰ میباشد.

۴- بارهای وارده بایستی بصورتی یکسان روی کلیه رشته های سیم بکسل توزیع گردد.

۵- کلیه فلکه های گیربکس و هرزگرد بایستی دارای مانع خروج سیم بکسل از شیار باشند…..

۶- ترمز ایمنی (پاراشوت) صرفا هنگام پایین آمدن کابین فعال بوده و بوسیله فکها یا قرقره های درگیر با ریلها که در اثر افزایش سرعت کابین از گاورنر فرمان می گیرد، عمل می کند.

۷- ترمز ایمنی (پاراشوت) برای آسانسورهای با سرعت حداکثر یک متر بر ثانیه از انواع لحظه ای یا نوع تدریجی برای سرعت های بیشتر از یک متر بر ثانیه حتما از نوع تدریجی باشد .

۸- ترمز ایمنی (پاراشوت) می بایستی ترجیحا در پایین ترین قسمت کابین مستقر شده و پس از عمل کردن فقط با بالا آوردن کابین آزاد گردد.

۹- کنترل کننده های مکانیکی سرعت (گاورنر) می بایستی متناسب با سرعت نامی آسانسور و با رعایت مقررات تنظیم و ثابت شده است.

۱۰- سیم بکسل گاورنر می بایستی با قطر حداقل ۶ میلی متر، دارای حداقل ضریب اطمینان ۸ و بسیار انعطاف پذیر باشد.

۱۱- کنترل کننده های سرعت (گاورنر) بایستی دارای وسیله ای الکتریکی باشد که پس از عملکرد تا آزاد کردن کابین از حرکت آن جلوگیری نماید.

۱۲- -سرعت فعال شدن گاورنر باید حداقل ۱۱۵ درصد سرعت اسمی باشد.

-۱۳ آسانسورها بایستی دارای ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل باشند که در پایین ترین حد حرکت کابین و وزنه تعادل و بر روی ستونهایی (سکوهایی) نصب میشوند و نوع مناسب آنها با توجه به سرعت و ظرفیت آسانسورها انتخاب می شود.

۱۴- ضربه گیرهای سیار که با کابین و وزنه تعادل در حرکت هستند، بایستی با ستونهای (سکوهای) حداقل نیم متر ارتفاع که در پایین ترین حد حرکت کابین و وزنه تعادل (در چاهک) تعبیه شده اند تماس حاصل نمایند .

۱۵در هر صورت هنگام نشستن کابین روی ضربه گیرها بایستی فضای مناسب در چاهک بعنوان جان پناه وجود داشته باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

از زمانی که آسانسورها اختراع شدند همواره این مشکل وجود داشته که چگونه می توان شک های ناشی از حرکت اولیه و نهایی آسانسور را کاهش داد. زیرا همانطور که می دانید آسانسور در شروع حرکت با دور تند استارت می خورد و زمانی هم که می ایستد به یکباره متوقف می شود که باعث ایجاد شک می شود.

از همین رو برای کاهش این شک ها و حرکت نرم آسانسور از درایوهای مخصوص موتورهای قدرت استفاده می شود. این درایوها را اصطلاحا VVVF (تری وی اف) می نامند که در واقع مخفف عبارت (variable voltage – variable frequency) می باشد.

همانطور که از نامش پیداست این سیستم با تغییر ولتاژ و تغییر فرکانس به آهستگی موتور آسانسور را به حرکت در می آورد و همچنین هنگام توقف نیز آنچنان سرعت را کاهش می دهد که به هیچ وجه تکانی را احساس نخواهیم کرد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

زمانی که مهندسین موفق شدند برای کاهش لرزش آسانسور از سیستم VVVF بهره ببرند اما همچنان این دغدغه وجود داشت که چطور به فرکانس مطلوب و واقعی برسند. بنابراین تصمیم بر آن شد تا از سیستم کلوز لوپ یا همان حلقه بسته استفاده نمایند که لازمه آن بهره مندی از انکودر می باشد.

انکودر حسگری است که به محور چرخ، چرخ دنده یا موتور وصل می شود و میتواند میزان چرخش را اندازه گیری کند و با اندازه گیری میزان چرخش می توان جا به جایی، سرعت، شتاب یا زاویه چرخشی را تعیین کرد.

به این ترتیب ما با استفاده از انکودر، مشخصات حرکتی شافت موتور را لحظه به لحظه در اختیار تابلوفرمان قرار می دهیم و تابلوفرمان نیز به کمک درایو، مطلوب ترین فرکانس را در اختیار موتور قرار می دهد تا حرکتی بسیار نرم و لذت بخش داشته باشیم.

نوع مطلب : انکودر چیست؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392

مقررات ایمنی سیستم محرکه و ترمز آسانسور

 ۱- هر آسانسور باید حداقل یک سیستم محرک مخصوص به خود داشته باشد ..

 ۲- حرکت دادن آسانسور به دو روش مجاز است .   الف )اسیستم اصطکاکی : با استفاده از سیم بکسل و فلکه و وزنه تعادل ( By traction ) ب ) سیستم مستقیم : این سیستم  از نوع وینچی بدون وزنه تعادل  برای سرعتهای کمتر از .۰٫۶۳ متر بر ثانیه مجاز است .

 (Positiv drive) 3- آسانسور باید مجهز به سیستم ترمزی باشد که در مواقع قطع منبع تغذیه موتور اصلی و یا مدارهای فرمان به صورت خود کار سیستم متحرکه را متوقف نماید .

 ۴- سیستم ترمز باید یک ترمز الکترومکانیکی ( اصطکاکی ) داشته باشد .

 ۵- سیستم ترمز باید بدون هیچگونه تاخیری پس از قطع مدار باز کننده ترمز ،عمل نماید ( دیود با خازنی که به طور مستقیم به ترمینال سیم پیچی ترمز متصل است بعنوان یک وسیله تاخیر دهنده محسوب نمی شود . ۶- فشار کفشهای ترمز باید توسط نیروی فنر تامین شود .

 ۷- ترمز باید دارای حداقل دو کفشک با لنتهای نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل می کنند .

 ۸- استفاده از ترمز نواری ممنوع است .

 ۹- وجود چرخ طیار یا وسیله دیگری برای رساندن کابین در حالت اضطراری تا سر طبقه ضروریست .

 ۱۰- برای قسمتهای گردنده در دسترس با سطح ناصاف نظیر زنجیرها ، چرخ زنجیرها و چرخ دنده ها بایستی حفاظت موثری پیش بینی شود .

 ۱۱- کلیه اجزاء گردنده با سطح صاف بایستی به رنگ زرد باشد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 اردیبهشت 1392
نکاتی درباره ایمنی و استفاده از آسانسور
آسانسور راننده یا خلبان ندارد و به صورت شبانه روز آماده کار می باشد مسافرین بیرون آسانسور فرمان احضار می دهند و مبدا و مقصد را مشخص می نمایند و در زمان مناسب پاسخ می دهد. بنابراین فشارهای مجدد بر روی دکمه های احضار کابین کاری بیهوده است مسافرین درون کابین فرمان حرکت می دهند و مقصد را مشخص می نمایند. این وسیله قادر به شناسایی مسافرین از نظر سن، قد، مونث و یا مذکر، بیمار یا سالم بودن و میزان وزن دقیق مسافرین نمی باشد. آسانسور در پاره ای از موارد به وسیله بسیار خطرناکی تبدیل می شود دکمه های فرمان در محلی نصب شده است که کودکان کمتر از هفت سال قادر به احضار و صدور فرمان نباشند ولی همواره باید به خاطر بسپاریم که هرگز کودکان به تنهایی نباید از این وسیله استفاده نمایند.
با ایجاد شرایط مناسب فضای بازی و گاهی مذاکره دست جمعی با کودکان و نوجوانان باید به صورت جدی و کامل از بازی با آسانسور جلوگیری نماییم. در هنگام استفاده از آسانسور حتما  باید به ظرفیت نهائی آن توجه شود ظرفیت ها باید بر روی پلاک مشخصات در کابین نصب باشد. معمولا کابین آسانسور به صورتی طراحی و ساخته می شود که حداکثر ظرفیت به سختی در آن جا شوند زیرا استفاده خارج از ظرفیت خطرات بسیار جدی در بر دارد که قابل قیاس با انواع خودروها و وسایل دیگرنیست. اصولا آسانسور باید مجهز به سیستم آلارم ظرفیت مجاز و غیر مجاز باشد ولی رعایت ظرفیت آسانسور توسط مصرف کنندگان در اولویت قرار دارد. هرگز در هنگام وارد شدن به کابین آسانسور در حال گفتگو به صورت عقب یا از پهلو داخل نشوید. همواره در هنگام ورود به کابین آسانسور از وجود کابین در مقابل خود مطمئن شوید و رو به کابین وارد شوید.
روش های ساده اطمینان از وجود روشنایی کابین دیدن تصویر خود در آینه کابین و مشاهده افراد درون کابین است در اوقاتی که ساختمان خلوت است حتی الامکان به تنهایی از آسانسور استفاده ننمایید. اگر زمانی در آسانسور محبوس شدید هرگز نهراسید. اول بر ترس خود غالب شوید و کنترل منطقی خود را به دست آورید سپس دست به اقدامات زیر بزنید:

١- زنگ خطر آسانسور را به صدا در آورید تا برای کمک و خارج نمودن شما از بیرون اقدام نمایند.
٢- اگر در کابین تلفن نصب است از آن برای درخواست کمک استفاده نمایید.
٣- اگر هیچ یک از این دو نبود ضمن حفظ خونسردی از تلفن همراه خود استفاده نمائید.
٤- در غیر این صورت با صدای بلند ولی خونسرد مکررا در خواست کمک نمائید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 اردیبهشت 1392
تاریخچه آسانسور در ایران
آسانسور به صورت امروزی در حدود ٥٠ سال پیش وارد کشور شده است و اولین نمایندگی فروش آسانسور در کشور مربوط به یک شرکت سوئیسی می باشد که توسط یک شرکت ایرانی وارد شد و بعد از آن نیز شرکت های خارجی دیگر در این زمینه فعالیت داشتند. اولین کارخانه در ایران توسط وزارت مسکن و شهر سازی در سال ١٣٥٠ در شهر صنعتی البرز قزوین تحت لیسانس یک شرکت سوئیسی بنا گردید و بعد از آن نیز کارخانجات دیگری توسط شرکت های خارجی در ایران فعالیت نمودند. ولی با توجه به تحریم وسایل بعد از انقلاب و بر اساس ضرورت و نیاز شروع به فعالیتهای تولیدی در زمینه ساخت قطعات یدکی آسانسور نمودند و در واقع آسانسور به صورت تلفیقی در کشور تولید و نصب گردید تا اینکه در دهه ٧٠ مجوز واردات آزاد
شده وبه تبع آن واحدهای فروش آسانسور به صورت رسمی و غیر رسمی بوجود آمدند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 اردیبهشت 1392

راهنمای انتخاب آسانسور برای ساختمان‌های مسکونی

در ساختمان‌های با بیش از 8 طبقه بالای ورودی اصلی یا با طول مسیر اصلی حرکت بیش از 23 متر بالای ورودی اصلی، باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش‌بینی گردد که یکی از آنها با حداقل ظرفیت 1000 کیلوگرم مناسب حمل برانکارد باشد و به کلیه طبقات نیز سرویس دهد.

تبصره: موضوع حمل برانکارد در حال حاضر استاندارد ملی ایران جزو الزامات نمی‌باشد.

حداقل سرعت آسانسورهای مسافربر با توجه به ارتفاع ساختمان از کف پایین ترین تا کف بالاترین طبقه مطابق جدول زیر می باشد:

 

8 طبقه یا تا 23 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 0.63 متر بر ثانیه

9 طبقه تا 12 طبقه یا تا 36.5 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 1 متر بر ثانیه

از 13 تا 20 طبقه یا تا 63 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 1.6 متر بر ثانیه

از 21 تا 25 طبقه یا تا 80 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 2 متر بر ثانیه

از 26 تا 30 طبقه یا تا 95 متر طول مسیر حرکت

حداقل سرعت 2.5 متر بر ثانیه

 

تبصره 1: موارد فوق‌الذکر راهنمای ساده‌ای برای تعیین حداقل سرعت مورد نیاز در طراحی و انتخاب آسانسور برای ساختمان‌های مسکونی می‌باشد. بدیهی است برای رسیدن به زمان انتظار مناسب، برای ساختمان‌های بیشتر از 30 طبقه، برای ساختمان‌های غیر مسکونی (تجاری، اداری و غیره) و با ساختمان‌های با کاربری خاص، حتی برای انتخاب دقیق آسانسور جهت ساختمان‌های مسکونی، لازم است بر مبنای استاندارد ملی ایران و استاندارد جهانی ایزو 4190 ، با توجه به سطح زیربنا و جمعیت ساکن در ساختمان، محاسبات ترافیکی، انتخاب تعداد آسانسور، ظرفیت، سرعت و سایر مشخصات آن تعیین گردد.

مطالب فوق گذری اجمالی بر مقررات ملی می باشد. علاقمندان می توانند جهت اطلاع بیشتر از آرشیو سازمان نظام مهندسی (استاندارد ملی- مبحث 15 مقررات ملی ساختمان) استفاده نمایند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 اردیبهشت 1392

کلیات

آسانسوروسیله حمل و نقل عمودی است که با سیستم تعلیق و تعادل نیروی محرکه عمل جابجایی انجام می دهد. در واقع برای آشنایی بیشتر با این وسیله باید گفت که بشر در قرن های گذشته از بالابر استفاده کرده است اما پایه گذار علمی و طراح آسانسور امروزی دانشمند و ریاضی دان بزرگ، اتوود است که با ساختن ماشین اتوود که شامل دو وزنه که با یک نخ به یکدیگر مربوط می شدند و روی قرقره ها بالا و پایین می رفتند توانست طرج ابتدایی یک آسانسور را ارائه دهد. اما اولین آسانسور به شکل امروزی که دارای ترمز ایمنی بود توسط اوتیس در آمریکا ساخته و آزمایش شده و سپس بعد از آن دیگران نیز به ساخت انواع آسانسور دست زدند و صنعت آسانسور شکل گرفت.


آسانسور وسیله‌ای است دائمی که برای بالا و پایین بردن بین دو سطح و یا بیشتر، به کار می رود. این وسیله شامل کابین برای حمل مسافرین و یا بار بوده و در داخل ریل‌های راهنمای صلب به صورت عمود یا مورب، با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به محور قائم، حرکت می‌کند. در حال حاضر یکی از مشکلات مهم ساختمان‌های بلند مرتبه، عدم پیش‌بینی فضای لازم برای آسانسور بوده و لازم است در ابتدای طراحی ساختمان، این فضا متناسب با تعداد آسانسور، ظرفیت و سرعت مناسب، با توجه به ارتفاع ساختمان، جمعیت ساکن و کاربری ساختمان پیش‌بینی گردد. در غیر این صورت، پس از اجرای ساختمان، معمولاً افزایش فضای چاه آسانسور، بسیار مشکل و در اکثر موارد غیر ممکن می‌باشد. مطالب یاد شده را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:

 

قسمت اول: حداقل فضای لازم برای انتخاب تعداد، ظرفیت و سرعت آسانسور برای ساختمان‌های مسکونی بایستی در نظر گرفته شود. این حداقل ها بر مبنای زمان اسمی طول مسیر (40 ثانیه)، از استانداردهای بین المللی ایزو 4190 برگرفته شده است.

بدیهی است تعیین دقیق آسانسورهای موردنیاز در ساختمان‌ها باید بر مبنای نمودارها و استانداردهای جهانی معتبر، توسط شرکت‌های متخصص انجام گیرد.

 

قسمت دوم: شامل جداول اندازه‌های چاه و کابین و موتورخانه با توجه به ظرفیت آسانسورها برای ساختمان های مسکونی، غیر مسکونی و بیمارستانها همینطور آسانسورهای خودروبر می باشد.

لازم به ذکر است که در طراحی آسانسور و تعیین اندازه‌‌های چاه آن، تکیه بر استانداردهای معتبر جهانی، به خصوص استاندارد EN81 بوده که مورد قبول اکثر کشورهای اروپایی است. این استانداردها در ایران در قالب استاندارد ملی ایران با جزئیات مربوطه تعریف شده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 اردیبهشت 1392

مقدمه

کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای استاندارد از تاریخ 1/1/82 (بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمان) تحت پوشش استاندارد ملی ایران و دستورالعمل‌های آن قرار دارد. این موضوع به کلیه شهرداری‌های ایران جهت لحاظ در صدور پروانه و پایان کار ابلاغ گردیده است. در این مقاله جهت آشنایی بیشتر مهندسین مشاور و ناظر، کلیاتی از استانداردهای موجود، ارائه می گردد تا در استانداردسازی آسانسور، مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیات موضوع در مبحث 15 مقررات ملی ساختمان و ضمائم آن و نیز در جزوه منتشره از موسسه استاندارد ملی- نصب آسانسور- شماره 1-6303، منتشره از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، درج گردیده است. نظر به این که متولی استانداردسازی آسانسور، در قانون، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین گردیده، لذا این موسسه نیز وظایف خود را به دو شرکت تعیین صلاحیت شده در سطح کشور، واگذار نموده است. شرکت‌های مذکور پس از طی بازرسی‌ها و مراحل قانونی تشکیل پرونده، در صورت مطابقت با استانداردهای موجود، تاییدیه لازم را صادر می نمایند. از جمله وظایف شرکت‌های مذکور، تعیین صلاحیت فروشندگان و نصابان آسانسور از نظر فنی بوده و فروشندگان و نصابان اقدامات لازم را انجام دهند که از آن جمله، ارائه مدارک خواسته شده در واحد بازرسی این گونه شرکت‌ها و ارائه پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع و معادن می‌باشد.

  
 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 21 اردیبهشت 1392

اخبار آسانسور

دستگاه اعلام طبقات آسانسور با امکانات ویژه طراحی شد.

بر اساس خبری از شرکت صوت پرداز،این دستگاه با امکان نامگذاری طبقات مخصوص اماکن ادرای ، تجاری ، هتلی ، بیمارستانی ،مذهبی و مسکونی گام نوینی در ضمینه تولید دستگاههای اعلام طبقات محسوب می شود .ارائه بیش از 1000 صوت و موسیقی در 18 گروه صوتی (موسیقی ایرانی ، سنتی ، خارجی ، موسیقی کلاسیک ، ورزشی ، تیتراژ و موسیقی فیلم و سریال ایرانی و خارجی ، اصوات مذهبی ، ادعیه و زیارات ، سرود و موسیقی های مذهبی و انقلابی ، ملی ، سنتی ، پاپ ، محلی و سخنان پند آموز) از دیگر مزایای این سخنگو محسوب می شود.
از امکانات دیگر این سیستم سخنگو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• انتخاب پخش یک صوت یا تعویض اتوماتیک در هر گروه
• انتخاب گانگ با زمانها و نتهای متفاوت
• انتخاب پخش اعلام طبقات با صدای خانم یا آقا
• انتخاب زبان : فارسی ، انگلیسی و یا فارسی انگلیسی
• انتخاب اسم هر طبقه (پیام راهنمای طبقه) با اعلام طبقه
• انتخاب اسم هر طبقه (پیام راهنمای طبقه) بدون اعلام طبقه
• انتخاب پیام شروع حرکت از هر طبقه (جهت خوش آمد گویی، اطلاع رسانی و . . .)

.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic